24 today

by |ZN| blog

it's my birthday

امسال تصمیم گرفتم تولدم رو خیلی unusual تر از سال های پیش بگیرم.یعنی بدون FF(family and friends) ! یعنی واقعیتش نه حوصله دوستام رو داشتم و نه اینکه میخواستم دوباره فامیل رو به خاطر کادو و این فنچول بازیا به زحمت بندازم. برای همین با یکی از دوستای به قول خودم درجه سه! تولد 24 سالگیم رو جشن گرفتم.البته این جشن کوچیک وقتی خیلی unusual تر شد که خواهرم هم به علتی نتونست به ما ملحق شه!!
شب خوبی بود،البته هنوز هم فکر می کنم جشن تولد 9 سالگیم از قشنگ ترین خاطرات زندگیم بود،با کلی از بچه های همسایه و مدرسه و با اون لباس عروسی که ذوق می کردم هر وقت تنم میکردم!

شنیدم خاتمی و کروبی و موسوی هم مهر ماهی هستن!!…خیلی دور از ذهن نمیتونه باشه چون مهر ماهی ها زبون بسیار تندی دارن در عین حال که میتونی گوشه ذهنت همیشه تصور کنی که خیلی شخصیت جذابی دارن!!
خدایا آروز می کنم که امسال آدم تر از سال های پیش بشم و زیادی حرف نزم و اینقدر اینقدر اینقدر حساس و زود رنج نباشم.به امید روز های عالی و عالی تر برای خودم و همه عزیزانم.

پ . ن : اگه تا سال دیگه زنده باشم و سالم،قراره یه اتفاق خیلی خیلی نویی توی زندگیم بیفته در روز تولدم.که امیدوارم خوشایند باشه برام.

Photo Via: me

Advertisements