اندر باب شخصیت شناسی ….#1

by |ZN| blog

70e199_m

مامانم میگه: “شخصیت خواستگار ها رو میشه از دسته گلی که میارن حدس زد!”

Photo via here

Advertisements