قصه های من و آسانسورمون #2

by |ZN| blog

من نمی فهمم آخه طبقه اول رفتن و اومدن هم آسانسور سوار شدن داره که بیخودی مسافرها رو معطل میکنین…….آی حرص میخورم آی حرص میخورم از این حرکت./

آقا اینکه به ما مربوطیتی داره یا نداره پای خودتون ولی برای من که همش خاطره ست و کلی حس خوب. برای این شب های کریستمس آهنگ های Waltzés رو از دست ندید./

Photo via: {Dan}

Advertisements