fb

– آقا داماد چه کارن؟
: تو فیس بوک owner چند تا فن پیج هستن!
– آقا داماد دیگه چه کارن؟
: تو فیس بوک طراح بسیاری از سوال های مهم و حیاتی هستن!

پ . ن : در راستای پست های شغل آقاد داماد./

Photo via: Sabino

Advertisements