5+1=?

by |ZN| blog

 

 بدانید و آگاه باشید که شکست حصر داخلی به مراتب پیچیده تر از شکست تحریم خارجی است./

Photo via: Marcus Moller

Advertisements